ช่างไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน: GPSCระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: - เพศ ชาย
- อายุ 25-35ปี
- ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส.
- สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 1-2ปี
รายได้: 12,700 - 16,000 บาท
ลักษณะงาน: - บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนงานที่วางไว้
- ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามข้อมตกลงว่าจ้าง
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter