ช่างเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี (OC ชลบุรี)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: นาป่า, อำเภอ/เขต: เมืองชลบุรี, จังหวัด: ชลบุรี
คุณสมบัติ: - เพศชาย
- อายุ 20 - 35ปี
- วุฒ ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
รายได้: 14,000 - 14,000 บาท OT , เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 250บาท ,ที่พักเหมาจ่ายกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 500บาท
ลักษณะงาน: - ควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 1 วางท่อใหม่เพื่อทดแทนท่อเดิมขนาด 18 นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซจุดที่ 18 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ถึง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
1. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าทันตกรรม
2. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
3. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับพนักงาน
4. เงินช่วยเหลือมรณกรรมสำหรับครอบครัวพนักงาน
5. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
7. เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีพนักงานเสียชีวิตขณะทำงาน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
9. กองทุนฌาปนกิจ (ตามความสมัครใจ)
10. เงินช่วยเหลือ ประสบภัย เนื่องจาก วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
11. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
12. เครื่องแบบชุดทำงาน
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter