ช่างปฏิบัติการ(โหลดก๊าซ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานีหลักเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ (เคหะบางพลี)
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: บางพลีใหญ่, อำเภอ/เขต: บางพลี, จังหวัด: สมุทรปราการ
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 20-32 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาช่างยนต์ ไฟฟ้า
ประสบการณ์: -
รายได้: 12,500 บาท ค่าเสี่ยงภัย 1,700 บาท ค่ากะ75 บาท OT 15%
ลักษณะงาน: ปฏิบัติการโหลดก๊าซขึ้นรถเทเลอร์ ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Compressor ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทำการโหลดก๊าซ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter