ค้นหา: , ประเภทงาน: worker

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
March 15, 2019
พนักงานแรงงานทั่วไป
10,500 บาท OT คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
February 6, 2019
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
August 2, 2017
พนักงานงานแรงงานทั่วไป 
10,200 บาท - คลังน้ำมันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง