ค้นหา: , ประเภทงาน: Retail

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 21, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 19,000 บาท อาคาร SJ ชั้น 17
October 11, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 19,000 บาท + OT , ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17