ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 22, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท Enco 5A
October 11, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท + OT , ค่า Standby Enco A ชั้น 5