ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 11, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก,ค่ากะ 3,000 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ
October 21, 2019
Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17