ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 29, 2019
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้และสื่อความ
15,000 บาท + ประสบการณ์ 3 ปี อาคาร 2 ชั้น 8 (ปตท.สำนักงานใหญ่)
October 21, 2019
พนักงานวิชาการพลังงานชุมชน
23,000 - 26,625 บาท อาคาร ปตท. 1 ชั้น 5