ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
April 25, 2018
พนักงานทรัพยากรบุคคล(แรงงานสัมพันธ์)
15,000 บาท ประสบการณ์ 5%ไม่เกิน 3 ปี ปตท.คลังพระโขนง