ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่สรรหา

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
January 8, 2019
พนักงานทรัพยากรบุคคล (สรรหาและคัดเลือก)
15,000 - 18,000 บาท สำนักงานBSA ตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
May 15, 2018
พนักงานสรรหาอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 25,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10