ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 26, 2018
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
October 26, 2018
Development Support
15,000 - 25,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ Infinit ชั้น 17
May 21, 2018
เจ้าหน้าที่โครงการ Spring Up
18,000 - 19,000 บาท มีค่าภาษา และ ค่าโทรศัพท์ 500 บาท ปตท.สนญ.