ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
May 21, 2018
นักพัฒนาชุมชน
19,200 - 2,625 บาท ค่าโทรศัพท์ 700 ,ค่าพาหนะ 6000 กรณีมีประสบการณ์ 3 ปี จ่าย 5% (คิดตามฐานเงินเดือน),กรณีเกิน3 ปีขึ้นไปจะจ่ายปีละ 500บาท(5ปีเท่านั้น) จ.สมุทรปราการ (บางกะเจ้า)