ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
May 15, 2018
พนักงานอบรมอาวุโส (ส่วนกลาง)
20,000 - 24,997 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
March 21, 2018
วิทยากร
17,000 บาท เบี้ยเลี้ยงและที่พัก เบิกจ่ายตามจริง ปตท.สนญ.
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
18,000 บาท รายได้อื่นๆ ค่าล่วงเวลา 6% ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก ปตท.สนญ.