ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ (จนท.บริหารงานทั่วไป)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
พนักงานวิเคราะห์การตลาด
200,000 บาท ประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ 4,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท PTTOR อาคาร Enco B ชั้น 18
April 6, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าเบี้ยขยัน และค่า OT Enco A ชั้น 9 (GCM)