ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ (จนท.บริหารงานทั่วไป)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
April 6, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าเบี้ยขยัน และค่า OT Enco A ชั้น 9 (GCM)