ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 24, 2018
พนักงานประชาสัมพันธ์
15,000 - 17,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี +ค่าโทรศัพท์ 500 บาท อาคาร 1 ชั้น 4
October 24, 2018
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
15,000 - 17,000 บาท ปตท.สนญ.