ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
June 26, 2018
เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้
15,000 - 15,750 บาท เบี้ยกันดาร 2,500 โทรศัพท์ 500 วิชาชีพ 1,000 โอทีเหมาจ่าย 10-15% ปตท.สนญ.