ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 6, 2019
พนักงานบริหารจัดการระบบงานเอกสาร
36,300 บาท ปตท. สำนักใหญ่
January 30, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
10,150 - 11,700 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ปตท.สนญ.
January 2, 2019
พนักงานประจำแผนก
ประปาฉะเชิงเทรา
May 30, 2018
ธุรการ
12,700 - 15,000 บาท ค่าประสบการณ์ PTT Group