ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 21, 2019
Contractor, Security , Risk & Compliance
15,000 - 19,000 บาท Enco 5A
October 4, 2019
Contractor, Budget to Report
15,000 - 19,000 บาท OT Enco 4b
October 4, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 18,999 บาท ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 4, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท ค่า Standby Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Data Center Operation & E2E Monitoring
15,000 - 18,998 บาท OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
July 19, 2019
Web Developer
15,000 - 25,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ Infinit ชั้น 17
July 19, 2019
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่า Standby อาคาร SJ ชั้น 17
June 7, 2019
Contractor, PTT Digital Solutions Company Limited
15,000 - 25,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
June 7, 2019
System Analyst
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 26, 2019
พนักงาน Contractor,Hire to Retire
15,000 - 22,000 บาท GC RO
August 2, 2017
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ / Enco