ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 26, 2018
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
October 26, 2018
Development Support
15,000 - 25,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ Infinit ชั้น 17
August 2, 2017
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท ชั้น 17 อาคาร SJ / Enco