ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่จัดการความรู้ ทีมวิชาการ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 21, 2018
เจ้าหน้าที่จัดการความรู้ ทีมวิชาการ
17,900 - 20,722 บาท ค่าชำนาญการ 5,000 ค่าโทรศัพท์ 500 ค่าเสี่ยงภัย2,000 ค่าเบี้ยกันดาร500 ปตท.สนญ.