ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่
May 15, 2018
พนักงาน จป วิชาชีพ (ส่วนกลาง)
22,000 - 25,000 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 1000 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10