ค้นหา: , ประเภทงาน: เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 4, 2019
Accounting Assistant
16,000 บาท + ค่าประสบการณ์ Enco A 17
June 6, 2019
พนักงานสนับสนุนงานการเงิน
16,000 บาท ค่าล่วงเวลา อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ ชั้น 18
April 4, 2019
Finance Officer
16,000 - 18,000 บาท ค่าล่วงเวลา EncoA ชั้น 17