ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานสารสนเทศ
16,000 บาท +ประสบการณ์ ,ค่าเช่าบ้าน 2,500 บาท , ค่าเบี้ยกันดาร 1,500 บาท PTTOR อาคาร 2 ชั้น 7 / ศูนย์ฝึกอบรม OBA วังน้อย
October 4, 2019
Contractor, Budget to Report
15,000 - 19,000 บาท OT Enco 4b
October 4, 2019
Contractor, Retail
15,000 - 18,999 บาท ค่า Standby อาคาร Sj Infinite ชั้น 17
October 4, 2019
Contractor, Office System & Devices
15,000 - 25,000 บาท ค่า Standby Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Client Solutions
15,000 - 28,000 บาท OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Data Center Operation & E2E Monitoring
15,000 - 18,998 บาท OT Enco A ชั้น 5
October 4, 2019
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,000 บาท +ประสบการณ์+ ค่ากะ 3,000 อาคาร Sj Infinite ชั้น 17