ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 26, 2018
Business Analytics
15,000 - 19,000 บาท OT ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
October 26, 2018
Development Support
15,000 - 25,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ Infinit ชั้น 17
October 4, 2018
IT Support
15,000 - 18,000 บาท Thai Oil แหลมฉบัง
May 21, 2018
Contractor, Retail&Service Station Operation Support
16,000 - 20,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ อาคาร SJ ชั้น 17
May 21, 2018
Contractor, Rollout POS Installation
16,000 - 19,000 บาท OT , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก , ค่า Standby , ค่าโทรศัพท์ อาคาร SJ ชั้น 17
May 21, 2018
Contractor, Training & Audit
16,000 - 19,000 บาท OT+รายได้อื่นๆ ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 21, 2018
Contractor, Onsite & Services Management
16,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก ปตท.สนญ อาคาร ENCO
May 21, 2018
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก, ค่ากะ 3,000 บาท(เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบที่หน่วยงานกำหนด) อาคาร SJ
March 21, 2018
Contractor, Call Center & Problem Management
15,000 - 18,500 บาท OT, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยงเลี้ยง ที่พัก, ค่ากะ 3,000 บาท(เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบที่หน่วยงานกำหนด) อาคาร SJ
February 20, 2018
Contractor, Enterprise System & Database Management
15,000 - 20,000 บาท