ค้นหา: , ประเภทงาน: สถาปนิก

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 4, 2019
งานสนับสนุนงานสถาปัตยกรรม สำหรับส่วนวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดต่างประเทศ
20,000 บาท +ประสบการณ์ PTTOR อาคาร 2 ชั้น 4
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่
January 27, 2019
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 1,700 บาท ออฟฟิต อ.อ่างศิลา