ค้นหา: , ประเภทงาน: สถาปนิก

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 27, 2018
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 1,700 บาท ออฟฟิต อ.อ่างศิลา
March 21, 2018
สถาปนิก
20,000 บาท ปตท.สนญ.