ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่
February 6, 2019
วิศวกร
20,000 - 23,152 บาท ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ปตท. สำนักใหญ่ (อาคาร Enco A)
January 27, 2019
วิศวกร
20,000 บาท ค่าวิชาชีพ 1,700 บาท ออฟฟิต อ.อ่างศิลา