ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานส่งเสริมการขาย

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 20, 2018
Creative & Event
20,000 - 28,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
May 22, 2018
พนักงานสนับสนุนการขาย
13,300 บาท OT คลังน้ำมัน ปตท.ลำลูกกา 
May 15, 2018
พนักงานส่งเสริมการขาย
15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง, +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ