ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานส่งเสริมการขาย

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 21, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
18,000 บาท ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3
October 21, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
18,000 บาท PTTOR อาคาร 2 ชั้น 3
October 15, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
15,000 บาท +ประสบการณ์ PTTOR อาคาร 2 ชั้น 3
October 4, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
15,000 บาท +ประสบการณ์ PTTOR อาคาร 2 ชั้น 3
August 20, 2018
Creative & Event
20,000 - 28,000 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
March 15, 2019
พนักงานส่งเสริมการขาย
15,000 บาท OT เบิกจ่ายตามจริง, +ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ