ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานสรรหาเมล็ดกาแฟ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 27, 2020
พนักงานสรรหาเมล็ดกาแฟ
17,000 - 20,000 บาท โรงคั่วกาแฟอเมซอน