ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานวิเคราะห์และประเมินผล

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
Administrative Assistant
15,000 บาท ประสบการณ์ EncoA
May 16, 2018
พนักงานวางแผนและประเมินผล (ส่วนกลาง)
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10