ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานวิเคราะห์และประเมินผล

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 17, 2018
เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและจัดการองค์ความรู้อาวุโส
18,000 - 20,585 บาท ค่าโทรศัพท์ 500 บาท+ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท+ค่าเบี้ยกันดาร 2,500 บาท+OT 15% และค่าชำนาญ 3,500 บาท(ค่าชำนาญการขึ้นอยู่กับหน่วยงานพิจารณา) ปตท.สนญ.
July 24, 2018
พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
20,000 - 26,450 บาท ปตท.สนญ
May 16, 2018
พนักงานวางแผนและประเมินผล (ส่วนกลาง)
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง อาคาร Enco A ชั้น 10