ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
October 4, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
June 6, 2019
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ใน)
9,950 - 10,150 บาท มีค่า OT และเบี้ยขยัน ตึก ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 21