ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานปฏิบัติการคลัง

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 6, 2018
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
March 7, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท