ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานบัญชี

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
April 1, 2020
พนักงานบัญชี
15,000 - 17,000 บาท อาคารEast Water และ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.
February 24, 2020
พนักงานบัญชี
16,000 บาท ค่าทำงานล่วงเวลา ปตท. สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)
February 24, 2020
ผู้ช่วยพนักงานงานบัญชี
16,000 - 18,000 บาท ค่าความสามารถทางภาษา ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)