ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานบัญชี

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 4, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)
20,000 บาท GC ระยอง
January 17, 2019
ธุรการบัญชี
16,000 - 18,400 บาท ปตท.สนญ.