ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานบริหารงานทั่วไป

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 6, 2018
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
December 6, 2018
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
August 17, 2018
พนักงานธุรการ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.สนญ.
May 22, 2018
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 - 11,700 บาท OT ศูนย์สุขุมวิท 62