ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานบริหารงานทั่วไป

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 6, 2019
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
January 17, 2019
พนักงานธุรการ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.สนญ.