ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานบริหารงานทั่วไป

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 17, 2018
พนักงานธุรการ
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.สนญ.
May 22, 2018
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 - 11,700 บาท OT ศูนย์สุขุมวิท 62