ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานทำความสะอาดรถ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานทำความสะอาดรถ
11,050 บาท ปตท.สนญ. อาคาร 4 ชั้น 5
October 21, 2019
พนักงานทำความสะอาดรถ
11,050 บาท + OT ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5