ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 21, 2019
พนักงานสนับสนุนงาน HR
15,000 บาท + ค่าประสบการณ์ TEX-กทม
October 15, 2019
พนักงานสนับสนุนงาน HR
15,000 บาท ประสบการณ์ TEX-กทม
July 26, 2017
พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)
15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน) ปตท.คลังพระโขนง