ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 27, 2019
พนักงานทรัพยากรบุคคล ประสานงานประกัน
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
July 26, 2017
พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)
15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน) ปตท.คลังพระโขนง