ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 26, 2017
พนักงานทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการ)
15,000 บาท ค่าพาหนะ 1,500 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน) ปตท.คลังพระโขนง
May 17, 2018
พนักงานทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและข้อมูล) ส่วนกลาง
15,000 - 18,000 บาท ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10