ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานทดสอบรสชาดกาแฟ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
February 6, 2019
พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ(ผู้ช่วยQA)
13,000 บาท ค่าเบี้ยกันดาร 1,300 บาท , OT โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่อเมซอน