ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานต้อนรับ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
March 21, 2018
Receptionist
15,000 บาท ประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.สนญ.