ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานตรวจสอบคุณภาพภายใน

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
Administrative Assistant
15,000 บาท ประสบการณ์ EncoA
February 6, 2019
พนักงานบริหารจัดการระบบงานเอกสาร
36,300 บาท ปตท. สำนักใหญ่
May 15, 2018
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ส่วนกลาง)
18,000 - 22,000 บาท ค่าเดินทาง 1500 บาท ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย 300 บาท อาคาร Enco A ชั้น 10
July 12, 2017
พนักงานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
15,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน 3 ปี ปตท.คลังพระโขนง