ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานคัดแยกถังก๊าซ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 6, 2018
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
December 6, 2018
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)