ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานคัดแยกถังก๊าซ

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 6, 2019
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)