ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานขับรถส่วนกลาง

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 19, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก อาคาร 4 ชั้น 5
October 21, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง
11,050 บาท + ค่าพาหนะ 1000 บาท และ OT ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 5
October 15, 2019
Personal Driver
9,950 - 11,698 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
Personal Driver
9,950 - 11,700 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
October 15, 2019
Corporate Driver
9,950 - 11,700 บาท +ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
October 4, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
October 4, 2019
Corporate Driver
9,950 - 11,700 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16