ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานขับรถส่วนกลาง

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
Personal Driver
9,950 - 11,698 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
Personal Driver
9,950 - 11,700 บาท + ประสบการณ์ EncoA
October 15, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
October 15, 2019
Corporate Driver
9,950 - 11,700 บาท +ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16
October 4, 2019
พนักงานขับรถทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
October 4, 2019
Corporate Driver
9,950 - 11,700 บาท + ประสบการณ์ EncoA ชั้น 16