ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานขับรถผู้บริหาร

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 26, 2017
พนักงานขับรถผู้บริหาร
11,000 - 14,400 บาท OT (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบิกจ่ายตามจริง) ปตท.สำนักงานใหญ่