ค้นหา: , ประเภทงาน: พนักงานการตลาด

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
พนักงานวิเคราะห์การตลาด
200,000 บาท ประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ 4,000 บาท + ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท PTTOR อาคาร Enco B ชั้น 18
May 17, 2018
พนักงานการตลาด (ธุรกิจบริการ)
15,000 - 17,998 บาท ค่าล่วงเวลา อาคาร Enco A ชั้น 10
July 24, 2017
พนักงานการตลาด
15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์ ปตท.คลังพระโขนง