ค้นหา: , ประเภทงาน: ผู้ช่วยวิจัย

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
April 22, 2020
ผู้ช่วยนักวิจัย ปตท.สนญ.
20,000 - 29,000 บาท สำนักงานใหญ่ ปตท. อาคารHARMONY
February 24, 2020
ผู้ช่วยนักวิจัย
20,000 บาท +ค่าประสบการณ์ สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
February 24, 2020
ผู้ช่วยนักวิจัย
20,000 บาท +ค่าประสบการณ์ สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)