ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 4, 2019
พนักงานทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ไทรน้อย (นนทบุรี)
July 19, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
March 15, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,700 บาท OT สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ วังน้อย (ปท.11)
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
May 22, 2018
ผู้ช่วยช่าง
12,000 - 12,000 บาท บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ศรีราชา