ค้นหา: , ประเภทงาน: นิติกร

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 30, 2018
ผู้ช่วยนักกฎหมาย
16,000 - 21,995 บาท ค่าประสบการณ์ 5 % ไม่เกิน 3 ปี + OT 48 ช.ม. บ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (ลำลูกกา)
June 22, 2018
ผู้ช่วยบริหารสัญญา
16,000 - 17,600 บาท 0T ปตท.สนญ อาคาร ENCO