ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
August 22, 2018
ช่างไฟฟ้า
12,700 - 16,000 บาท GPSCระยอง
February 20, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท
September 8, 2018
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
12,000 - 13,000 บาท OT 15% กรมการประปานครหลวง