ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 25, 2019
ช่างเทคนิคไฟฟ้า (โสตฯ)
12,700 บาท +ค่าวิชาชีพ 800 บาท อาคาร Enco Lobby A , 10A / อาคาร Enco Lobby B ,12B ,16-17B
November 6, 2019
ช่างชำนาญการ
12,700 - 14,000 บาท +ค่าเสี่ยงภัย 1700 บาท +ค่ากะ สถานี NGV รังสิต จ.ปทุุมธานี
October 4, 2019
พนักงานทั่วไป
10,150 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ไทรน้อย (นนทบุรี)
July 19, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 27, 2019
ช่างไฟฟ้า
ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท อาคาร Enco A ชั้น 10
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
January 22, 2019
ช่างไฟฟ้า
12,700 - 16,000 บาท GPSCระยอง
February 20, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 - 16,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท
September 8, 2018
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์
12,000 - 13,000 บาท OT 15% กรมการประปานครหลวง