ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
ช่างก่อสร้าง
12,700 - 14,700 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 7
October 11, 2019
ช่างก่อสร้าง
12,700 - 14,700 บาท - ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 7
July 19, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
February 6, 2019
ช่างเทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง
14,000 - 14,000 บาท OT , เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 250บาท ,ที่พักเหมาจ่ายกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด วันละ 500บาท ศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี (OC ชลบุรี)
March 15, 2019
พนักงานช่าง
12,500 - 14,500 บาท OT ค่าวิชาชีพ 3000 ปตท.สนญ.