ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 16, 2018
ช่างปฏิบัติการประจำสถานีหลัก (ปฏิบัติงาน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี)
12,700 บาท ค่ากะ 1,800 บาท/เดือน , ค่าเสี่ยงภัย 1,000 บาท/เดือน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี
February 20, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท
September 8, 2018
ช่างเทคนิค
12,000 - 13,000 บาท OT 15% กรมประปานครหลวง
March 7, 2018
ช่างเทคนิค 
12,700 บาท 2