ค้นหา: , ประเภทงาน:

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
October 15, 2019
ช่างเทคนิค
12,700 บาท เพิ่มค่าประสบการณ์ปีละ5% ปตท. สำนักงานใหญ่
October 4, 2019
ช่างเทคนิค
12,700 บาท เพิ่มค่าประสบการณ์ ปีละ5% ปตท. สำนักงานใหญ่
July 19, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
June 7, 2019
ช่างเทคนิค
12,700 บาท ค่าวิชาชีพ 3000 , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก ปตท.สำนักงานใหญ่
March 18, 2019
ช่างเทคนิค
14,000 บาท OT,ค่าเช่าบ้าน สถาบันนวัตกรรม (ปตท.วังน้อย)
February 6, 2019
ช่างเทคนิค คลังก๊าซเขาบ่อยา
14,000 - 15,000 บาท คลังก๊าซเขาบ่อยา
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
April 6, 2019
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 บาท คลังน้ำมันลำลูกา
January 16, 2019
ช่างปฏิบัติการประจำสถานีหลัก (ปฏิบัติงาน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี)
12,700 บาท ค่ากะ 1,800 บาท/เดือน , ค่าเสี่ยงภัย 1,000 บาท/เดือน สถานีบริการหลักบ้านบึง จ.ชลบุรี
February 20, 2018
พนักงานบริหารงานซ่อมบำรุง
12,500 - 15,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการ
14,000 - 16,000 บาท
February 20, 2018
พนักงานปฏิบัติการคลัง
12,000 บาท
September 8, 2018
ช่างเทคนิค
12,000 - 13,000 บาท OT 15% กรมประปานครหลวง
March 7, 2018
ช่างเทคนิค 
12,700 บาท 2