ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
May 22, 2018
ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)
12,500 - 14,000 บาท ค่าน้ำมัน 1,900 บาท GPSCระยอง