ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)