ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
May 22, 2018
ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด (Instrument)
12,500 - 14,000 บาท ค่าน้ำมัน 1,900 บาท GPSCระยอง