ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างยนต์(เครื่องกล)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 6, 2018
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
December 6, 2018
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10