ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างปฏิบัติการ(โหลดก๊าซ)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
July 19, 2019
พนักงานขับรถ
10,300 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 6, 2019
พนักงานขับรถ
10,297 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
August 2, 2017
ช่างปฏิบัติการ(โหลดก๊าซ)
12,500 บาท ค่าเสี่ยงภัย 1,700 บาท ค่ากะ75 บาท OT 15% สถานีหลักเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ (เคหะบางพลี)