ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างชำนาญการ(เขียนแบบ)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
November 25, 2019
ช่างชำนาญการ
12,700 บาท ปตท. อาคาร 2 ชั้น 3
July 19, 2019
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
February 6, 2019
พนักงานช่างสำรวจและเขียนแบบ
12,700 บาท ค่าประสบการณ์ ค่าวิชาชีพ ปตท.สำนักงานใหญ่(อาคาร2 ชั้น3)
February 6, 2019
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
July 26, 2017
ช่างเขียนแบบ
12,500 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)