ค้นหา: , ประเภทงาน: ช่างชำนาญการ(เขียนแบบ)

วันที่ ตำแหน่งงาน รายได้ สถานที่
December 19, 2018
ช่างเขียนแบบ
16,000 - 16,000 บาท ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพเพิ่ม 1,500-2,000บาท / OT ศูนย์ปฎิบัติการชลบุรี (OC ชลบุรี)
December 6, 2018
ผู้ช่วยช่าง
12,704 บาท OT ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต12 และแนวท่อฯนครราชสีมา
December 6, 2018
พนักงานบันทึกข้อมูล
11,700 บาท ค่าประสบการณ์ + ค่าพาหนะ 3,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
July 26, 2017
ช่างเขียนแบบ
12,500 - 20,000 บาท ปตท.สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)